III KONFERENCJA EDUKACYJNA PTOK - Diagnostyka i terapia nowotworów złośliwych ­ perspektywy 2008 - ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Polskie Towarzystwo Onkologi Klinicznej
czasopismo Onkologia w Praktyce Klinicznej

Główni sponsorzy :Złoci sponsorzy :Srebrni sponsorzy:Sponsorzy zjazdu:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w III Konferencji Edukacyjnej z cyklu "Onkologia w Praktyce Klinicznej" pod tytułem "Diagnostyka i terapia nowotworów złośliwych - perspektywy 2008", która odbędzie się w dniach 9-11 października 2008 roku w Warszawie.

Obecna Konferencja, w stosunku do wcześniejszych, będzie miała poszerzoną formułę - rozpocznie się po południu w czwartek i skończy w sobotę. Wynika to z decyzji Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, aby Kongres Naukowy PTOK organizować w cyklu dwuletnim, a w latach, w których nie będzie się on odbywał, poszerzyć zakres Konferencji Edukacyjnej. Tradycyjnie, poruszymy najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. W tym roku wprowadzono między innymi sesje omawiające całościowo diagnostykę obrazową oraz patomorfologiczną w onkologii, prezentacje ciekawych przypadków oraz sesje dotyczące zagadnień dotychczas przez nas nieporuszanych, czyli ewolucję leczenia przeciwwymiotnego i postępowanie w zespole zmęczenia w onkologii.

Wykłady prezentowane przez ekspertów w dziedzinie onkologii i hematologii oraz innych specjalności stworzą z pewnością wiele okazji do wymiany poglądów i przyczynią się do dalszego wzbogacenia wiedzy, która jest niezbędna w codziennej praktyce klinicznej.

Liczę na Państwa aktywny udział w Konferencji.

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Copyright © 2008 Via Medica